ANBI informatie

Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer heeft vanaf 1-1-2021 de ANBI status. Dat heeft voordelen voor supporters die een bijdrage leveren aan de kas:

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
 • Naam van de organisatie: Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer, KvK 68817487
 • RSIN of het fiscaal nummer: 857605021
 • Contactgegevens van de instelling: secretariaatdeoudebeer@gmail.com en 0620978041 (secretaris)
 • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie Artikel 2 oprichtingsacte, toegevoegd
 • Hoofdlijnen van beleid: Beleidslan 2021, toegevoegd.
 • De bestuurders:
  • Voorzitter: C. Bus
  • Penningmeester: G.W.B. Wieringa
  • Secretaris: J.T.M. Janssen
  • Lid: J.S.P. Visser
  • Lid: M. Rolff
 • Beloningsbeleid
  • Het beloningsbeleid van het bestuur staat in artikel 4 lid 5 van de statuten. Bestuursleden ontvangen geen beloning maar hebben wel recht op een vergoeding van door hen gemaakte kosten.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers.

Inkomsten en uitgaven de Oude Beer 2022

Balans Oude Beer 2022

Exploitatierekening 2021 en begroting 2022.pdf

Balans 2021.pdf

Jaarverslag 2021.pdf

Balans 2020 DOB.pdf

DOB begroting 2021.pdf

DOB Jaarplan 2021.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

jaarverslag stichting stadslandbouwkas 2020.pdf

Statuten minuut oprichting Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer.pdf

W&V DOB 2020.pdf