ANBI informatie

 • Naam van de organisatie: Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer, KvK 68817487
 • RSIN of het fiscaal nummer: 857605021
 • Contactgegevens van de instelling: secretariaatdeoudebeer@gmail.com en 0620978041 (secretaris)
 • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie Artikel 2 oprichtingsacte, toegevoegd
 • Hoofdlijnen van beleid: Beleidslan 2021, toegevoegd.
 • De bestuurders:
 • Voorzitter: A.G. van Zanten
 • Penningmeester: G.W.B. Wieringa
 • Secretaris: J.T.M. Janssen
 • Lid: J.S.P. Visser
 • Beloningsbeleid
 • Het beloningsbeleid van het bestuur staat in artikel 4 lid 5 van de statuten. Bestuursleden ontvangen geen beloning maar hebben wel recht op een vergoeding van door hen gemaakte kosten.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Toegevoegd verslag van de activiteiten
 • Financiële verantwoording:
 • Toegevoegd zijn alle bescheiden over het jaar 2019 in één document. Verder de balans per 1-1-2020, de Winst- en Verliesrekening 2020, de begroting 2021

Balans 2020 DOB.pdf

DOB begroting 2021.pdf

DOB Jaarplan 2021.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

jaarverslag stichting stadslandbouwkas 2020.pdf

Statuten minuut oprichting Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer.pdf

W&V DOB 2020.pdf