De Stadslandbouwkas zoekt nog steeds vrijwilliger

Er zijn al veel vrijwilligers actief in de kas. Vrijwiligers die hart en ziel verpanden aan het groene werk voor gezond en duurzaam voedsel.

Het bestuur zoekt nog een paar aanvullingen.

Het bestuur is druk doende om de lacunes op het gebied van social media, Facebook en de website op te vullen. En lopen gesprekken met betrokken mensen die willen werken aan het opvullen van deze lacunes. Bekendheid en daarmee samenhangend de verkoop van al onze kasproducten heeft hoge prioriteit bij het bestuur. Als we dit punt samenvatten, komt het neer op een versterking van de PR van de kas. De kas verdient meer klanten die in Dordrecht en omgeving wonen. Voor ons inkomsten, voor hen gezond voedsel.

De kas heeft daarnaast behoefte aan kennis en kunde in relatie tot de technische kant van het werk. Er is al een vrijwilliger die zicht houd op het gereedschap. Wat hebben we, wat is versleten en kan weg, wat hebben we nieuw nodig? Een aanvulling met kennis en kunde op het gebied van machines en watervoorziening is daarnaast welkom.

En derde lacune zit in het opzetten en organiseren van een programma van activiteiten in de kas. Voor dit jaar, 2021, heeft het bestuur al een programmaring gemaakt. Het programma bestaat uit activiteiten met contacten die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Een meer onderzoekende en gestructureerde aanpak kan meer activiteiten opleveren. En dus meer bekendheid geven en meer mensen betrekken bij de kas.

Is er iets van je gading bij? Schroom niet en neem contact op met het bestuur. Naast nuttig en hard nodig is het ook gewoon leuk!